Anh hùng chỉ chết một lần

Anh hùng chỉ chết một lần, kẻ hèn yếu lại chết vô số lần.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare