Anh chàng tồi tệ nhất.

Đối với ông bố, anh chàng mà con gái mình yêu bao giờ cũng tồi tệ nhất. Luôn luôn là thế. Từ đó phát sinh biết bao chuyện lục đục trong gia đình.

Xem Thêm Tác Giả Dostoievsky

  • Khách

    Sao lại như thế

  • Chi jin

    vì không ông bó nào muốn con gái mình lớn cả. Mà con gái có người yêu nghĩa là đã lớn… hỉu chưa ku