Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Đóng góp bởi hoahongthuy

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.