Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.