Ăn để sống

Con người ta không phải sống để ăn mà ăn để sống.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ La Tinh