Ðàn bà lương thiện

Ðàn bà lương thiện mà lại xinh đẹp thì trở nên lương thiện gấp đôi.

Xem Thêm Tác Giả P.J. Stahl