Âm nhạc

Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày.

Xem Thêm Tác Giả Bach (Đức)