Âm nhạc là lời nói

Âm nhạc là lời nói chung của nhân loại.

Xem Thêm Tác Giả Longfellow (Mỹ)