Âm nhạc

Âm nhạc là lương thực tinh thần của chúng ta chỉ sau tình yêu.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare

  • mickey

    rất hay thật là tuyệt khi đọc câu nói này