Âm nhạc

Âm nhạc là lời nói của thiên sứ, lời nói này luôn đúng.

Xem Thêm Tác Giả Carlyle (Anh)