All glory comes from daring to begin

All glory comes from daring to begin.
Tất cả vinh quang đều đến từ sự dám bắt đầu.

Xem Thêm Tác Giả Eugene F Ware