Ái tình là khói

Ái tình là khói sinh ra cùng với hơi thở muộn phiền.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare