Ái tình là cái khôn của người dại

Ái tình là cái khôn của người dại, là cái dại của người khôn.

Xem Thêm Tác Giả Samuel Johnson