Ái tình là cái gì

Ái tình là cái gì, từ đâu đến và kết thúc ra sao, tôi không biết.

Xem Thêm Tác Giả Madeleine de Scudery