Ái tình không nhìn bằng mắt

Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare