Ái tình

Ái tình là một căn bệnh gồm 3 giai đoạn: khao khát, chiếm đoạt, chán chường.

Xem Thêm Tác Giả M. Mackhan