Ai ngờ vực

Ai ngờ vực tức là làm cho kẻ khác phản bội mình.

Xem Thêm Tác Giả Voltaire