Ai có

Ai có thể chiến thắng đau khổ và sợ hãi, người đó sẽ thành thượng đế.

Xem Thêm Tác Giả Dostoevsky (Nga)