A real friend

A friend will ride in the Limo with you, but a real friend will ride the bus with you when the Limo breaks down.
Một người bạn sẽ đi chung trên chiếc Limo với ta, nhưng một người bạn thật sự sẽ lên xe buýt với ta khi chiếc Limo bị hỏng.