A definition of ethics

Let me give you a definition of ethics: It is good to maintain and further life it is bad to damage and destroy life.
Tôi sẽ cho anh định nghĩa về đạo đức: Luôn tốt khi duy trì và nuôi dưỡng cuộc sống, luôn xấu khi gây thương tổn và phá hủy cuộc sống.

Xem Thêm Tác Giả Albert Schweitzer

  • truonh thuy

    toi yeu thich va mang lai cho toi nhieu y nghia trong cuoc song /////