3 năm

3 năm đi lính xa nhà

Anh về đường phố nở đầy hoa

Gặp em bồng con ra chào bác

Đau lòng bác lắm …mẹ cháu ơi!